صف آرایی اردوگاه مخالفان در برابر نتانیاهو

احزاب مخالف نتانیاهو  به رهبری حزب "یش عتید" به ریاست " یائیرلاپید " برای هم افزایی تلاش ها و برنامه ریزی برای مقابله با کابینه تندرو آینده بنیامین نتانیاهو به توافق رسیدند.

در بیانیه این احزاب آمده است: ما به همکاری برای بازگشت به قدرت و ایجاد تغییر پایبند هستیم.

این بیانیه درحالی منتشر شده است که بازگشت نتانیاهو به قدرت در قالب اردوگاه سیاسی راست افراطی با نگرانی های عمیقی در داخل و خارج این رژیم روبرو شده است.

نتانیاهو روز یکشنبه از طرف اسحاق هرتسوگ رئیس رژیم صهیونیستی مامور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی شد.   

صف آرایی اردوگاه مخالفان در برابر نتانیاهو

هرتسوگ اعلام کرد که ۶۴ عضو کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی از نخست وزیری نتانیاهو حمایت کرده اند.

هفته گذشته هرتسوگ به اعضای حزب تندرو ارتدوکسی "شاس" گفته بود که دنیا از حضور ایتمار بن گویر نماینده راستگرای تندرو کنست در کابینه نتانیاهو نگران است.