خودکامگی اشرف غنی علت سقوط کابل بود

اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار به‌تازگی از عوامل تأثیرگذار در سرنگونی دولت پیشین افغانستان پرده برداشته است.

سیگار در رشته توئیتی گفته است که فساد، خودکامگی اشرف غنی و حکومت‌داری‌اش با یک حلقه بسته از چهره‌های وفادار، کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر و عدم باور سیاستمداران افغان برای خروج آمریکا سبب سقوط کابل شد.

به گفته سیگار، دولت پیشین افغانستان با وجود موقعیت ضعیفش اصرار داشت که طالبان باید در جمهوریت ادغام شوند، اما طالبان حاضر به این سازش نبودند.

سیگار افزوده است که حکومت غنی نمی‌پذیرفت که آمریکا قصد دارد از افغانستان خارج شود.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، عوامل متعددی از سوی مقام‌های امریکایی و حکومت پیشین افغانستان در پیوند به سقوط نظام مطرح شده است.

پیش از این «اشرف غنی» رئیس‌جمهور سابق افغانستان توضیحاتی را در خصوص آخرین روز سقوط کابل ارائه کرد. 

وی در گفتگو با پی‌بی‌اس با بیان اینکه به دفاع از مردم افغانستان متعهد بوده است، گفت: به دنبال فروپاشی ارتش، در موقعیتی نبودم که فدا کردن رئیس جمهور باعث حفظ نظام شود، بنابراین از افغانستان خارج شدم.»

غنی ادامه داد: در آخرین دقایق حضور در ارگ کابل، مشاور امنیت ملی به من خبر داد که طالبان به نزدیکی ارگ رسیده و زمانی چندانی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد و بنابراین تصمیم به خروج گرفته شد.

خودکامگی اشرف غنی علت سقوط کابل بود

رئیس‌جمهور سابق افغانستان درباره سقوط پی‌در‌پی شهرهای افغانستان نیز گفت: «طالبان برای طولانی مدت بدون حمایت کشورهای همسایه قادر به فعالیت نبود و از طرف دیگر افغانستان به مکانی برای جنگ قدرتهای بزرگ تبدیل شده بود.» 

وی توضیح داد: اما مهمترین عاملی که باعث پیشرفت سریع طالبان شد، عدم موضع گیری دیپلماتیک منجسم از سوی کشورهای جهان بود.