مسمومیت نظامیان صهیونیست در یک پایگاه نظامی

۷۵ نظامی ۲ گروهان مختلف در پایگاه آموزشی تیپ «ناحال» ارتش رژیم صهیونیستی دچار تب، اسهال، استفراغ و سرگیجه شده و خواهان مراجعه به پزشک شدند.

به نوشته این سایت، این نظامیان صهیونیست به احتمال زیاد به خاطر مصرف غذای فاسد، مسموم شده اند.

این درحالی است که پیش از این گزارش های متعددی از منابع صهیونیستی درباره موارد خودکشی، سرقت سلاح، آتش سوزی، تجاوز به افسران و نظامیان زن در پایگاههای این رژیم گزارش شده است.

مسمومیت نظامیان صهیونیست در یک پایگاه نظامی