بایدن در یک قدمی استیضاح؟

 لورن بوبرت نماینده جمهوری‌خواه ایالت کلرادو از آمده سازی طرحی برای استیضاح جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا به دلیل شکست وی در تأمین امنیت مرزهای جنوبی خبر داد.

وی تاکید کرد: موادی را آمده ارائه به کنگره کرده که بر اساس آن می‌توان بایدن را به دلیل تصمیمات اشتباه در انجام وظیفه‌اش برای تأمین امنیت مرزهای جنوبی استیضاح کرد.

بوبرت اضافه کرد که هنوز این طرح را به کنگره ارائه نکرده و به رؤسای کمیته‌ها این فرصت را داده تا موضوع را بررسی کنند. اما در عین حال هشدار داد چنانچه رؤسای کمیته‌ها کاری در مورد شکست رئیس جمهوری در تأمین امنیت مرزهای جنوبی و حفظ امنیت کشور انجام ندهند، وی قانون استیضاح را در قالب یک طرح معرفی خواهد کرد.

این نماینده جمهوری خواه گفت که از هر ماده‌ای برای استیضاح بایدن حمایت می‌کند و از جمهوری خواهان خواست تا از اکثریت خود برای اقدام فوری علیه دولت بایدن استفاده کنند.

بایدن در یک قدمی استیضاح؟

بوبرت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اقدامات بایدن به شدت نقض سوگند حفاظت و دفاع از قانون اساسی است، استیضاح وی کاری است که ما باید انجام دهیم.

این نماینده مجلس نمایندگان آمریکا ادامه داد: ما اکثریت را در مجلس نمایندگان داریم. این وظیفه ماست زیرا وی از وظایف خود بر مبنای قانون اساسی غافل شده است.