غرب در صدد انتقام گیری از روسیه

 ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه معتقد است که کشورهای غربی روسیه را مسئول نابودی استعمار در جهان می‌دانند، اما این روند اجتناب ناپذیر بود.

وی شب گذشته در نشستی با مقامات وزارت امور داخلی روسیه گفت: این نگرانی تاریخی همچنان در غرب وجود دارد و برخی هنوز روسیه را به خاطر این واقعیت سرزنش می‌کنند که زمانی برخی از آنها قدرت استعماری خود را از دست دادند. آنها هرگز رنجش خود از ما را کنار نمی‌گذارند، برای اینکه به طور نسبی، روسیه به مردم آفریقا، آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای آسیایی کمک کرده تا دوباره روی پای خود بایستند و برای آزادی مبارزه کنند، بنابراین در غرب معتقدند که روسیه مقصر نابودی استعمار است. هرچند این اصلا درست نیست.»

به عقیده پوتین، اقدامات اتحاد جماهیر شوروی روندی را تسریع کرد که از قبل اجتناب ناپذیر بود. به گفته او، جهان در حال تغییر شکل است زیرا نیروهای جدیدی با سرعت در حال توسعه هستند که قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده است.

پوتین: غرب قصد دارد از شکست ناپلئون و هیتلر انتقام بگیرد

ولادیمیر پوتین در نشست خود با مقامات وزارت امور داخلی یادآور شد که غرب پس از لشکرکشی‌های ناموفق علیه روسیه در قرن‌های گذشته، از جمله فرانسه در زمان ناپلئون و آلمان نازی، تمایلات انتقام جویانه نسبت به این کشور پیدا کرده است. به گفته او، از این قبیل نمونه‌های تاریخی فراوان است.

رئیس جمهور روسیه افزود: کسانی در غرب "در تلاش هستند تا به هزینه ما،  هژمونی خود در دنیای به سرعت در حال تغییر امروز را حفظ کنند.

غرب در صدد انتقام گیری از روسیه

وی همچنین یادآور شد که روسیه در دوره دشواری از تاریخ خود قرار دارد و بدخواهان آن از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می خواستند این کشور را ویران کنند و آنچه از آن باقی میماند و بعد از جدا کردن جمهوری‌های مختلف، یعنی هسته اصلی کشور،  را تحت سلطه خود درآورند، 

رئیس جمهور روسیه توسعه افراط گرایی را با مهاجرت غیرقانونی مرتبط دانست

ولادیمیر پوتین در این نشست تاکید کرد که مهاجرت غیرقانونی اغلب بستری برای فعالیت‌های افراطی، جرایم جنایی و پمپاژ ایدئولوژیک واعظان دروغین و سایت‌های اینترنتی است.

او در عین حال با اشاره به اینکه  حملات تروریستی اخیر همتراز با ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی است،  تاکید کرد که استفاده از چنین رویدادهای غم انگیزی برای تحریک نفرت ملی، بیگانه هراسی و اسلام هراسی غیرقابل قبول است و هیچکس نباید در چنین جهت گیری گام بردارد.