عضو سابق MI6 اسرائیل را با خاک یکسان کرد

آلسترکروک، مدیر سابق بخش خاورمیانه MI6 و دیپلمات ارشد سابق انگلستان گفت: شاهد تغییرات مشهودی در اسرائیل هستیم، آنها احساس شکست می‌کنند چیزی که تا حالا نداشتند؛ در واقع آنها به یک پیروزی بزرگ نیاز دارند.