افشاگری بزرگ مالک تلگرام

وقتی به آمریکا آمدم زیادی زیر ذره بین ماموران امنیتی و اف بی آی رفتیم.

برای مثال آخرین باری که در آمریکا بودم تلاش کردند یکی از مهندس های ما را استخدام کنند.

حجم ویدیو: 3.91M | مدت زمان ویدیو: 00:01:09