رئیس ستاد ارتش صهیونیستی استعفا می دهد

 کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که تعدادی از افسران ارشد ارتش این رژیم قبل از شروع تحقیقات در مورد حوادث ۷ اکتبر گذشته با وکلای این تحقیقات در ارتباط هستند.

براساس گزارش النشره، این رسانه‌ی صهیونیستی اعلام کرد که انتظار استعفای هرزی هالوی، رئیس ستاد ارتش صهیونیستی در هفته‌های آینده پیش بینی می‌شود و بحث در مورد جانشین او در جریان است.

رسانه‌های صهیونیستی انتظار دارند که استعفای آهارون هالسوا، رئیس بخش اطلاعات نظامی ازتش صهیونیستی (امان) منجر به استعفای سلسله‌ای در رهبری ارتش این رژیم طی هفته‌های آتی یا پس از انجام تحقیقات داخلی طی تابستان آینده، شود. 

در این گزارش آمده است که از جمله فرماندهانی که انتظار می‌رود استعفای خود را ارائه کنند، هرزی هالیوی رئیس ستاد ارتش و امیر برام معاون او به همراه آوی روزنفلد فرمانده لشکر غزه و یارون فینکلمن فرمانده ناحیه جنوبی  هستند. 

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی همچنین فاش کرد که موج استعفا بیانگر آشفتگی بخش اطلاعاتی بوده است. براساس این گزارش، استعفای دسته جمعی این افسران ناشی از اعتراض آنها به روند عملیات و جنگ بوده است.

رئیس ستاد ارتش صهیونیستی

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز ۱۳ بهمن ماه اعلام کرد که رؤسای ستاد کل ارتش، شعبه اطلاعات نظامی ارتش، شاباک (امنیت داخلی) و فرمانده منطقه جنوبی ارتش تصمیم گرفتند به محض پایان جنگ در غزه استعفا دهند.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی ۲۷ بهمن ماه نیز گزارش دادند، هزاران نفر از نیرو‌های پلیس این رژیم پس از عملیات ۷ اکتبر (۱۵ مهرماه) طوفان الاقصی به استعفا و بازنشستگی پیش از موعد تمایل پیدا کرده‌اند.