دستگیری نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در اعتراضات ضد اسرائیلی

«در پیوند با دانشجویانی که برای دموکراسی، حقوق بشر و پایان نسل‌کشی ایستاده‌اند، اینجا می‌مانیم» این اظهارات نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا جیل استاین از حزب سبز (Green Party) است که شنبه در اعتراضات حامی فلسطین در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس دستگیر شد.سخنگوی کارزار انتخاباتی وی گفت که «در حال حاضر از هیچ اتهامی علیه او مطلع نیستیم».

استاین در تجمع دانشجویانی حاضر شده بود که اردوگاهی را برپا کرده و اعلام کرده بودند تا زمانی که دانشگاه واشنگتن موسسات دانشگاهی اسرائیلی را تحریم نکند، آنجا را ترک نخواهند کرد.مدیر ارتباطات جیل استاین دیوید شواب گفت که استاین تلاش کرد تا از تنش وضعیت بین معترضان و پلیس بکاهد، اما پلیس بلافاصله دستگیری‌ها را آغاز کرد.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در اعتراضات ضد اسرائیلی دستگیر شد

وی افزود «همانطور که دکتر استاین گفت شرم‌آور است که مدیریت دانشگاه استفاده از زور را علیه دانشجویان خود که صرفاً خواستار صلح، حقوق بشر و پایان نسل‌کشی (در غزه) هستند، می‌پذیرد».مدیر کارزار استاین و معاون مدیر کارزار انتخاباتی وی هم در این تجمع دستگیر شدند.