به گزارش افکارنیوز، پایگاه " الجزیره العربیه " نوشت: شیخ عبدالله نوه شیخ عبدالله بن احمد الفاتح آل خلیفه فاش کرد که اختلاف شدیدی در جناح های حکومت در جریان است و دولت در پس پرده بحران اوضاع در کشورش است.

این شاهزاده بحرینی در حالی پادشاه بحرین را فردی ظالم و ناتوان از حل بحرانی دانسته که معتقد است مشکل اساسی بحرین در دستگاه حاکمه است که به دیدگاه مخالف احترام نمی گذارد.

این شاهزاده ضمن اعلام مخالفت با شیوه ناسالم دستگاه حاکمه بحرین برای اداره حکومت گفته: ما با دستگاهی که وزیر دفتر پادشاهی آن را هدایت می کند، هرگز همکاری نخواهیم کرد.

عبدالله آل خلیفه همچنین اقدام دولت در سلب حقوق مردم را محکوم کرد و گفت: در همه کشورها مخالفتی از سوی مردم علیه شیوه حکومت داری وجود دارد به غیر از بحرین که به هرکسی که مخالف دیدگاه آنها باشد، اتهام می زنند.

این افشاگری در حالی اتفاق افتاده که بحرین از یکسال پیش صحنه انقلاب مردمی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده و البته با سرکوب رژیم حاکم به همراهی آل سعود روبرو شده است.

رژیم آل خلیفه طی دوران حکومت بر بحرین همیشه به غرب وابستگی داشته تا آنجا که انگلیس در سال ۱۹۱۹ تحت الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعلام کرد.

اداره بحرین توسط یک مستشار انگلیسی‏، باعثنارضایتی و قیام ناکام مردم این کشور در سال۱۹۵۱ شد که طی آن مردم خواهان اخراج " بل گراو " حاکم انگلیسی بحرین شدند.

تحت الحمایگی بحرین حتی بعد از استقلال این کشور هم ادامه داشت و این بار آل خلیفه که با توسل به زور قدرت را در بحرین به دست گرفته بود تحت حمایت آمریکا فعالیت می کرد.

وابستگی رژیم بحرین، اشاعه فرهنگ غرب و نبود آزادی های سیاسی از جمله خواسته های مردم بحرین طی انقلاب اخیر بوده که به گفته شاهزاده بحرین توسط نظام حاکم از مردم سلب شده است.