افکار

- روزنامه گاردین با اشاره به از دست رفتن اعتباری AAA که توسط موسسه اعتبارسنجی مودیز انجام گرفت، نوشت: این مسئله جورج اوزبورن، وزیر دارایی انگلیس را که قول داده بود اقدامات ریاضتی خود را برای حفظ این رتبه اجرا کند تحت فشار قرار داد.

کاهش رتبه اعتباری این کشور مشکلات سیاسی زیادی را برای ائتلاف وی ایجاد خواهد کرد.

موسسه اعتبارسنجی مودیز که اولین موسسه اعتبارسنجی بزرگی است که انگلیس را از فهرست کشورهایی با رتبه اعتباری AAA حذف کرد، اعلام کرده ضعف رشد اقتصادی و افزایش بدهی ها علت کاهش یک رتبه از رتبه اعتباری انگلیس و رساندن آن به AA۱ است.

اوزبورن که اغلب به اهمیت رتبه اعتباری AAA اشاره کرده گفت: «این اتفاق مشکلات بدهی کشورمان را بار دیگر به ما یادآوری کرد.»

در عین حال پروفسور جک راسموس اقتصاددان آمریکایی به شبکه راشاتودی گفت: انگلیس در آینده نیز با کسری بودجه و بدهی های بیشتری مواجه خواهد شد و شاید دیوید کامرون مجبور شود انگلیس را از اتحادیه اروپا جدا کند.

این صرفا آغاز روند کاهش رشد اقتصادی در انگلیس است. این روند، حاکی از آن است که نه تنها در انگلیس، بلکه در سایر کشورها، سیاست چاپ اسکناس های بیشتر، ممکن است به سامانه بانکی کمک کند، اما باعثافزایش رشد اقتصادی نخواهد شد.

وی تاکید کرد: از همین رو، چشم انداز بلندمدت انگلیس افزایش کسری بودجه و زیادتر شدن بدهی های این کشور خواهد بود.

در همین حال شبکه یورونیوز در گزارشی اعلام کرد: کاهش رتبه اعتباری انگلیس، ضربه ای سنگین به وزارت دارایی این کشور است. انگلیس در سال های گذشته مدعی بود از آنجا که در منطقه یورو حضور ندارد توانسته است وضع مالی و اقتصادی خود را از بحران در این منطقه به دور نگه دارد.

جرج اوزبورن وزیر دارایی انگلیس می گوید: «این مسئله تداعی کننده ناگهانی مشکلات بدهی انگلیس است. این هشداری واضح به همه آنهایی است که همانند کبک سر خود را زیر برف پنهان کرده اند.»

به گفته صندوق بین المللی پول میزان بدهی انگلیس امسال افزایش خواهد یافت و به ۳/۹۳ تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.