افکار

- در حالی که رسوایی «گوشت اسب» در اروپا همچنان ادامه دارد و امروز ایتالیا هم به جمع کشورهایی پیوسته که در مواد غذایی شرکت‌هایش گوشت اسب یافت شده، وزیر توسعه آلمان پیشنهاد داده است که مواد غذایی آلوده به گوشت اسب به جای دور ریخته شدن بین فقرا تقسیم شود.

این طرح را بار اول یکی از اعضای حزب حاکم آلمان ارائه کرده، که امروز «دیرک نیبل» نیز از آن حمایت کرده است. نیبل در این مورد گفته است: ما نمی‌توانیم این غذای خوب را دور بریزیم.

این طرح اما با مخالفت شدید اعضای حزب مخالف دولت روبرو شده است. این حزب چنین طرحی را توهین به مردم آلمان دانسته است.

آلمان یکی از کشورهایی است که در مواد غذایی تولیدی‌اش دی‌ان‌ای اسب یافت شده است. علاوه بر آلمان، بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس نیز با این مشکل مواجه شده‌اند.

این کشورها مواد غذایی آلوده را از چرخه فروش خارج کرده و قصد دارند، آنها بیرون بریزند، اما دیرک نیبل میگوید این گوشتها فاسد نیست و باید بین فقرا توزیع شود.