به گزارش افکارنیوز، " بپه گریلو " رهبر جنبش پنج ستاره ایتالیا که در انتخابات پارلمانی این کشور موفقیت چشمگیری به دست آورد در گفتگو با خبرنگار شبکه " آ ار دی " آلمان تصریح کرد که رم از نظر اقتصادی و اخلاقی تبدیل به ویرانه ای شده است. شهروندان به احزاب سیاسی پشت کرده اند. احزاب سیاسی کشور را ویران کرده اند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ساختار احزاب ایتالیا کاملا نادرست است و این احزاب از سیستمهای مغرورانه که بر اساس اهداف شخصی شکل گرفته تشکیل شده اند همچنین گفت: راستها و چپها سالهاست که بر اساس یک شیوه غلط حکومت کرده و ایتالیا را ویران کرده اند.

وی افزود: ایتالیا با یک بدهی دولتی بیش از ۲ هزار میلیارد یورویی و بهره های بانکی بسیار بالا در هر سال مواجه است. ما با یک رویای اروپایی زندگی می کنیم، اما این رویا دیگر بر باد رفته است، این رویا هیچ فایده ای برای ما نداشته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه جنبش " پنج ستاره " در اینترنت و با مشارکت شهروندان ایتالیایی تشکیل شده است و ۱۶۲ نماینده ما که برای اولین بار در پارلمان ایتالیا وارد می شوند شهروندان کاملا معمولی هستند، همچنین تصریح کرد که همه خواهان تغییر فرهنگ و جامعه ایتالیا هستند. از نظر ما مسئله یک کودتای اجتماعی و فرهنگی است نه کودتای سیاسی. احزاب قدیمی ایتالیا تا امروز نفهمیده اند که چه اتفاقی در کشور افتاده است، آنها از ائتلاف و توافق سخن می گویند.

گریلو در ادامه خاطر نشان کرد: افراد باسابقه باید از پارلمان خارج شوند. ما دیگر این افراد را نمی خواهیم. در ضمن بعد از دو دوره قانونگذاری باید هر نماینده از پارلمان خارج شود. من می خواهم همان افرادی را انتخاب کنم که آنها من را به پارلمان وارد کردند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید براینکه من نمی توانم هیچ توافقی با احزاب چپ و راست به دست آورم اظهار داشت که کلمه حکومت کردن هم من را نگران می کند. مردم باید در یک دولت تصمیم گیرنده باشند.


گریلو در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه مصیبت ایتالیا یورو نیست بلکه بدهی های دولتی است که سال به سال بالا می رود، بر لزوم یک رای گیری ملی برای ماندن یا خروج ایتالیا از منطقه یورو تاکید کرده و گفت: مسئله در ایتالیا گریلو، برسانی یا برلوسکونی نیست بلکه مردم ایتالیا تصمیم گیرنده هستند و این یک دموکراسی است.

وی در بخش پایانی این مطلب درباره اظهار نظر چندی پیش "پیر اشتاین بروک" نامزد صدراعظمی آلمان مبنی بر اینکه گریلو و برلوسکونی دلقک هستند گفت: من یک دلقکم اما در مفهوم مثبت کلمه چرا که یک دلقک تاثیرات مثبتی از خود به جا می گذارد.