گروه بین الملل

: این اعتصاب به دعوت اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا و اتحادیه بکتو(که اعضای آن عمدتا کارکنان بخش های فنی هستند) برگزار می شود.

به گزارشافکار نیوز،تعدادی از کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی نیز در این اعتصاب شرکت می کنند. اعتصاب قبلی به دعوت اتحادیه ملی روزنامه نگاران روز ۱۸ فوریه(۳۰ بهمن) به مدت ۲۴ ساعت برگزار شد.

بی‌بی‌سی در یک دوره پنج ساله برای صرفه جویی مالی ۲۰۰۰ شغل را حذف می کند. اتحادیه های کارکنان خواهان تعویق شش ماهه بازخریدهای اجباری هستند تا در این مدت در مورد مشکلات کاری مذاکره و بازنگری انجام شود، اما بی‌بی‌سی می گوید که این کار هزینه هایی دارد که موسسه را در آینده به صرفه جویی بیشتر مجبور خواهد کرد.

اتحادیه ها همچنین گفته اند که پرونده ای شامل جزئیات موارد " تکان دهنده " زورگویی و آزار به یک هیأت تحقیق داخلی بی بی سی ارائه کرده اند.
میشل استین‌ستریت، دبیر کل اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا که برنامه های صرفه جویی بی بی سی بر کیفیت کار در این موسسه تأثیر گذاشته و شرایط به سمتی می رود که حجم کار و استرس برای کارکنان به سطح غیر قابل قبولی برسد.

جری موریسی، دبیر کل بکتو هم می گوید: " اعضای اتحادیه ما دچار دشواری هستند چون بی بی سی تصور می کند که می تواند همان میزان برنامه را با تعداد بسیار کمتری نیروی کار تولید و پخش کند ". بی‌بی‌سی می گوید از اینکه اتحادیه ها تصمیم به اعتصاب گرفته اند " عمیقا ناخرسند " است.

یک سخنگوی بی بی سی گفته است: "با توجه به صرفه جویی هنگفتی که باید انجام شود، ناچاریم برنامه تعدیل نیرو را ادامه دهیم و اعتصاب تأثیری بر این تصمیم نخواهد گذاشت".