به گزارش افکارنیوز، خبرگزاری رسمی چین درباره تعطیلی دولت آمریکا نوشت: درحالیکه کاخ سفید و کنگره آمریکا در کشاکش تصویب بودجه و افزایش سقف بدهی‌های آمریکا هستند و به نظر می‎رسد رسیدن به این یک توافق در کنگره دشوار باشد، شاید زمان خوبی باشد که جامعه بین‌المللی به دنبال ساختن یک جهان غیرآمریکایی باشد.

براساس این گزارش، از زمان پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان ظهور کرد و تلاش کرد با اعمال یک نظم نوین جهانی امپراطوری خود را معماری کند و آن را بسط دهد. نظم نوین آمریکایی براساس احیای کشورهای اتحادیه اروپا و تغییر رژیم در کشورهایی که واشنگتن علاقه چندانی به آنها نداشت پایه ریزی شده بود.

شینهوا در ادامه نوشت؛ آمریکا پس از جنگ دوم جهانی بدون هیچ رقیب اقتصادی و نظامی جدی، منافع ملی خود را در هر نقطه‎ای از جهان تعریف کرد و اعلام کرد که از منافع ملی خود در هر گوشه دنیا محافظت خواهد کرد و در این راستا به مداخله تجاری و اقتصادی در دیگر کشورها و مناطق دیگر که بسیار دور از سواحل خود بود دست زد.

در عین حال، آمریکا در زمره کشورهایی بود که مدعی دفاع از حقوق بشر و اخلاق بود اما در عین حال به صورت مخفیانه به شکنجه زندانیان، قتل غیرنظامیان، جاسوسی از رهبران جهان و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای کشتار غیرنظامیان پرداخت.

اساس این گزارش، علیرغم تبلیغات و شعارهای موجود، اکنون هرجا اسمی از آمریکا برده می‌شود ما شاهد خشونت و کشمکش، فقر و آوارگی هستیم.

شینهوا در ادامه نوشت: در نتیجه سیاست‌های نظامی و سیطره جویانه آمریکا، جهان تحت سیاست‌های نخبگان خیابان وال استریت نیویورک به سمت یک فاجعه اقتصادی خیز بر می‌دارد.

تقابل احزاب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا بر سر بودجه فدرال و کشاکش دو حزب بر سر تصویب افزایش سقف بدهی های آمریکا بسیاری از کشورهای وابسته به اقتصاد آمریکا را در خطر قرار داده و جامعه بین المللی را به تکاپو انداخته است.

شینهوا در این راستا نوشت: چنین نظمی که سرنوشت کشورهای دیگر در دستان یک کشور ریاکار باشد باید مسخ و دگرگون شود و یک نظم جهانی جدید مطابق با همه کشورها، بزرگ یا کوچک، فقیر یا غنی باید استقرار یابد که بتواند منافع کلیدی همه را به صورت برابر تامین کند و از آن محافظت کند.

برای رسیدن به این نظم، سنگ بنای نظم فعلی باید تغییر کند و زیربنای نظم آمریکایی به زیربنای نظم غیرآمریکایی تبدیل شود.

برای شروع همه کشورها باید منافع خود را براساس حقوق بین الملل از جمله احترام به حاکمیت کشورهای دیگر و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر تعریف کنند.