به گزارش افکارنیوز، اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز نرخ تورم سالانه را یک درصد پیش بینی کرده بودند. افزایش هزینه‌های سرپناه و همچنین قیمت‌های مواد غذایی و حمل و نقل به افزایش قیمت‌ها در این ماه کمک کرد.

هزینه سرپناه با گران‌تر شدن گاز طبیعی و اجاره، بر مبنای سالانه ۱.۴ درصد در سپتامبر در مقایسه با ۱.۱ درصد در اوت افزایش یافت اما هزینه افراد صاحب مسکن با کاهش سه درصدی هزینه بهره وام مسکن، کاهش یافت. قیمت‌های مواد غذایی به دلیل گران‌تر شدن میوه، سبزیجات و گوشت، ۱.۲ درصد افزایش پیدا کرد. هزینه‌های درمانی نیز ۰.۱ درصد کاهش یافت اما میزان آن در مقایسه با کاهش ۱.۴ درصدی در اوت، کمتر بود.

تورم مبنا که شامل کالاهای دارای قیمت متغیر نمی‌شود، در ۱.۳ درصد ثابت ماند که پایین‌تر از نرخ ۱.۴ درصد پیش بینی شده از سوی اقتصاددانان بود. قیمت‌های مصرف کننده مبنا و کلی بر مبنای ماهانه ۰.۲ درصد در سپتامبر نسبت به اوت بالاتر بود.

اقتصاددانان خاطرنشان کرده‌اند که این آمار به حداقل نرخ تورم تعیین شده از سوی بانک مرکزی کانادا که یک درصد است، نزدیک شده‌اند.

هر دوی این آمار پایین‌تر از نرخ دو درصد تعیین شده از سوی بانک مرکزی کانادا برای تورم هستند و این دیدگاه را تقویت می‌کنند که این بانک می‌تواند همچنان سیاست نرخ بهره اندک را حفظ کند.

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره مبنای خود را از سپتامبر سال ۲۰۱۰ در یک درصد ثابت نگه داشته و اقتصاددانان انتظار ندارند این بانک بزودی موضع خود را تغییر دهد.

آخرین باری که تورم به هدف دو درصد مورد نظر بانک مرکزی رسید، آوریل سال ۲۰۱۲ و آخرین باری که تورم مبنا به هدف تعیین شده رسید، ژوئن سال ۲۰۱۲ بود.