به گزارشافکارنیوز،شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اظهار کرد: نوعی جنگ داخلی در درون حزب دموکرات آمریکا آغاز شده است. سوال مطرح این است که آیا باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا می تواند این طوفان را پشت سر بگذارد یا خیر.

نوعی مخالفت گسترده در مقابل باراک اوباما و کل دولت او در درون حزب دموکرات آمریکا شکل گرفته است. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا که در سال دو هزار و دوازده با حمایتهایش از باراک اوباما سبب به قدرت رسیدن مجدد او شد اخیرا در مصاحبه ای تلویزیونی از برنامه بهداشت و درمان همگانی اوباما به صراحت انتقاد کرد.

بیل کلینتون که اگر گفته نشود مهمترین شخصیت در درون حزب دموکرات است بی تردید یکی از اصلی ترین چهره های داخل این حزب است از اوباما خواسته است «مرد باشد و به قول خودش درباره طرح بیمه همگانی عمل کند». در حالی کلینتون این سخنان را مطرح می کند که رابطه نزدیک وی و اوباما بر هیچکس پوشیده نیست. البته کلینتون تنها فرد از مقامات حزب دموکرات آمریکا نیست که در حمایتهای خود از باراک اوباما تجدیدنظر می کند.

کرت شریدر یکی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا در سخنانی گفته است «باراک اوباما به شدت مردم آمریکا را گمراه می کند. اوباما سیاستها را به صورت مرتب تغییر می دهد. سیاستهای او ما را به شدت بهت زده کرده است.»

رانس جانسون سناتور آمریکایی در این خصوص گفت: اوباما به وعده هایش عمل نمی کند. اوباما باید سر حرف خودش باقی بماند. او نمی تواند زیر قولش بزند. او باید بداند که میلیونها آمریکایی نگران از دست رفتن پوششهای بیمه ای خود هستند.