به گزارش افکارنیوز، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر بالاترین میزان بدهی های ملی را در جهان دارد. به گونه ای که در سال ۲۰۱۲ بدهی های عمومی دولت این کشور از مرز ۱۵ هزار میلیارد دلار گذشت و این میزان به حدود ۱۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.

از نظر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی کشورها، کشورهایی مانند ژاپن، ایتالیا، لبنان به ترتیب با داشتن بدهی عمومی معادل ۲۲۹ درصد، ۱۲۷ درصد، و ۱۳۹.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در صدر لیست کشورهای با بیشترین میزان بدهی های عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی قرار دارند و ایالات متحده با داشتن بدهی برابر با ۱۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۲ در جمع ۱۰ کشور با بالاترین سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی قرار می گیرد.

با محاسبه میزان واقعی این بدهی ها می توان دریافت که ارزش واقعی بدهی های آمریکا به دلار و یا یورو با سهمی معادل ۱۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از میزان بدهی های ژاپن با سهمی معادل ۲۲۹ درصد از تولید ناخالص این کشور ۳۲ درصد از نظر ارزش پولی بالاتر است. این بدین معناست که بدهی های آمریکا در مقایسه با کشور دوم در لیست کشورهای با بالاترین میزان بدهی ۳۲ درصد بیشتر است.

میزان بدهی های عمومی دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲ معادل ۱۲.۹ هزار میلیارد یورو ارزیابی شده است و بدهی های عمومی ژاپن در این سال معادل ۹.۷ هزار میلیارد یورو محاسبه شده است.

در حال حاضر بدهی های دولت آمریکا در حال افزایش است و در صورت رسیدن این میزان به بالاترین میزان مجاز آنها، این کشور با مشکلات شدید در بخش اقتصاد روبرو خواهد شد به گونه ای که بسیاری از اقتصاد دانان از این اتفاق با عنوان فروپاشی ساختار اقتصادی آمریکا یاد می کنند.

پس از آمریکا و ژاپن، بیشترین میزان بدهی های عمومی از نظر ارزش پولی مربوط به کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه، و انگلستان است. میزان پولی بدهی این کشورها به ترتیب معادل ۲.۱۶، ۱.۹۸، ۱.۸۳، و ۱.۷ هزار میلیارد یورو برآورد شده است.

ایران با داشتن بدهی های عمومی معادل تنها ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود در حال حاضر در جمع ده کشور با پایین ترین میزان سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی است. میزان بدهی های عمومی ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۴۸ میلیارد یورو ارزیابی شده است.