به گزارش افکارنیوز، فرانسه در دوره اولاند همواره در حال عبور از بحرانی به بحران دیگر است؛ شمار بیکاران در این کشور به ۳.۲۹ میلیون نفر در دسامبر گذشته رسید و کاهش قدرت اقتصادی نیز در درسه ماهه سوم سال ۲۰۱۳ میلادی به ۰.۱ درصد کاهش یافت.

پیشنهاد اولاند برای وضع مالیات ۷۵ درصدی باعثشد که هزاران معترض به خیابانها بیایند و تعدادی از نظرسنجی های اخیر نشان داد که اولاند در مقایسه با سایر روسای جمهور تاریخ معاصر فرانسه، از کمترین مقبولیت مردمی برخوردار است.

سایت خبری " ایلاف " نوشت: انتشار تصاویر بی توجهی سران کشورها به اولاند در شمار زیادی از مراسم و مناسبت ها یا خودداری آنها از دست دادن با اولاند نشان می دهد که نبود مقبولیت مردمی اولاند در داخل فرانسه به خارج از مرزهای این کشور نیز کشیده شده است.

برخی از فعالان و ناظران امور سیاسی و اقتصادی فرانسه این تصاویر جنجال برانگیز را در پایگاهها و شبکه های اجتماعی در اینترنت منتشر کرده اند.