گروه بین الملل، موشک ها و راکت های حماس که اولین بار در سال ۲۰۰۱ علیه صهیونیستها مورد استفاده قرار گرفته بود، روز به روز بیشتر شده و صهیونیست ها را در جنگ فعلی با مردم این منطقه به شدت غافلگیر کرده است.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از نیویورک تایمز، در این نقشه که بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و همچنین مرکز حقوق بشر فلسطینیان تهیه شده، نشان داده شده است که برد موشکهای حماس در طی این سالها به شدت افزایش داشته است؛ به گونه ای که در جنگ فعلی این موشک ها قلب تل اویو را نیز مورد هدف قرار داده اند. شاید به همین علت باشد که آمریکا با سردرگمی به دنبال افزایش بودجه حمایت از رژیم صهیونیستی و تقویت سامانه گنبد آهنین است. سامانه ای که این روزها مردم سراسر دنیا با مشاهده اصابت موشک های حماس به هدفهایشان از آن با عنوان آبکش آهنین یاد می کنند!
در این تصویر نشان داده شده است که در سال ۲۰۰۱ اولین موشک قسام که توسط حماس شلیک شده، به سختی از مرز عبور کرده و در سرزمینهای اشغالی به نزدیکی تپه اسدروت برخورد کرده است.
در سال ۲۰۰۵ اما حماس این موشکهای دست ساز را ارتقا بخشیده و توانسته به برد آنها اضافه کند. به همین دلیل مشاهده می شود که این موشکها توانسته اند تقریبا در ۷.۵ مایلی درون مرزهای سرزمینهای اشغالی فرود آیند.در سال ۲۰۰۶ حماس برای اولین بار از راکت های شبه کاتیوشایی که در کارخانه تولید شده بود استفاده کرد.
در سال ۲۰۰۸ اما برد موشکها به دو برابر وضعیت قبلی رسید و توانست تا ۲۵ مایلی درون سرزمینهای اشغالی نفوذ کند. در سال ۲۰۱۲ حماس از موشکهای ایرانی فجر ۵ استفاده کرد و این افزایش برد به شدت صهیونیستها را وحشت زده کرد.

جنگ اخیر در سال ۲۰۱۴ را می توان نمایشگاه بزرگ موشکهای با برد بالای مقاومت دانست . در این جنگ غیر از موشکهای ایرانی و موشکهایی که حماس خود تهیه کرده بود ، از موشکهای سوری با نام M۳۰۲ نیز برای اولین بار استفاده شده و این راکت ها توانستند تا ۹۳مایلی درون سرزمینهای اشغالی برد داشته باشند.