به گزارش افکارنیوز، داود اوغلو این اظهارات را پس از آن عنوان کرد که جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ترکیه را متهم کرد تروریست‌ها را تامین مالی و حتی تسلیحاتی می‌کند.

داود اوغلو در استانبول گفت: " برای ما ممکن نیست این انتقاد را بپذیریم. "

وی در نطقی تلویزیونی گفت: " هیچ کس حق ندارد از ترکیه انتقاد کند و قربانیانی را که کشور ما مجبور به دادن آنها بوده نادیده بگیرد. "

وی افزود: رئیس‌جمهور ترکیه پاسخ مناسبی به بایدن داده و بایدن نیز عذرخواهی کرده است.

وی گفت: "اگر به همه هشدارهایی که ترکیه داده است توجه میشد، این مسائل رخ نمیداد. وظیفه ماست که این مساله را تبیین کنیم. مهم نیست با چه کسی برخورد میکنیم."