به درخواست وکلای مدافع، جلسه بعدی دادگاه به بیست و هشتم ژوئیه موکول شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، شماری از وکلای مدافع که به صورت تسخیری از بن علی دفاع خواهند کرد و همچنین حسنی بیجی وکیل دیگر تونسی که به درخواست دختر و داماد بن علی از آنان دفاع خواهد کرد خواستار به تعویق افتادن جلسات دادگاه شدند تا برای دفاع از آنها آماده شوند.