به گزارش افکارنیوز،
"دوری گولد" در سخنانی در مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت: اسرائیل تقریبا با همه کشورهای عربی در تماس است.

وی با این حال موفقیت آمیز بودن این تماسها را مشروط به این امر دانست که خبرهای آن در صفحات نخست روزنامه‌ها منتشر شود.

گولد با بیان اینکه تغییری بزرگ در جهان عرب به وجود آمده است اظهار داشت، هرکسی که می گوید اسرائیل منزوی شده، نمی داند که درباره چه چیزی سخن می گوید.

گولد با این حال خاطرنشان کرد که وجود مشکل در روابط اسرائیل و اروپا، بر کسی پوشیده نیست.

دوری گولد با مثبت ارزیابی کردن این تماسها، بر ضررت تفاهم با کشورهایی که زیر خیمۀ این رژیم قرار دارند تأکید کرد و اظهار داشت: "اگر بتوانیم در این زمینه به تفاهم‌های اولیه برسیم، می‌توانیم منطقه‌ای بسازیم که تصویر آن برخلاف آن چیزی است که اکنون از آن می‌دانیم."