به گزارش افکارنیوز،

اتحادیه اروپا روز پنج شنبه امضای قرارداد بین کشورهای چین، فرانسه و انگلیس برای ساخت راکتورهای هسته ای در انگلیس را تایید کرد.

قرار است دو کشور فرانسه و چین در قراردادی با ارزش ۲۵ میلیارد دلار در سه نقطه انگلیس راکتور هسته ای احداث کنند.

این پروژه ها که تکمیل آنها تا سال ۲۰۲۵ طول خواهد کشید، تامین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور انگلیس را برعهده خواهد داشت.