به گزارش افکارنیوز،

فاش شدن «اوراق پاناما» همانند زلزله ای در جهان انعکاس یافته است. 140 سیاستمدار از بیش از 50 کشور با متصل شدن به شرکت های برون مرزی پنهانگاه های مالیاتی تشکیل داده اند. در ادامه می توانید نام برخی از رهبران را مشاهده کنید.