به گزارش افکارنیوز،

 نشستن پرنس ویلیام نوۀ ملکه انگلیس در جشن تولد مادربزرگش، باعث ناراحتی او شد.

 

 این مراسم هفته گذشته در کاخ باکینگهام برگزار شد.

 

در این مراسم، اعضای خاندان سلطنتی به بالکن کاخ باکینگهام رفتند تا نمایش نیروی هوایی سلطنتی انگلیس را تماشا کنند، اما ویلیام نوه ملکۀ برای اینکه با پسر 3 ساله‌اش پرنس جرج صحبت کند و نمایش هوایی را به او نشان بدهد در کنار پسرش زانو زد و نشست.

 

شاهزاده انگلیسی، ملکه را خشمگین کرد!

 

فیلم این مراسم نشان می دهد که الیزابت دوم از این کار ویلیام ناراحت شد به صورتیکه همانجا به ویلیام هشدار می دهد که از جایش برخیزد و مراسم را ایستاده ببیند.