به گزارش افکارنیوز،

 خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد بیش از یک میلیون انگلیسی، با امضای طوماری بلند بالا، خواستار برگزاری همه پرسی مجدد درخصوص ابقای این کشور در اتحادیه اروپا شدند.

 

گفتنی است روز گذشته، بیش از 51 درصدر از مردم انگلیس، به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.

 

نتیجه این همه پرسی واکنش های موافق و مخالف متعددی را به دنبال داشت و اقتصاد جهان را دستخوش تغییر قرار داد.