به گزارش افکارنیوز،

 خیابان‌های لندن روز گذشته شاهد جولان تعدادی از جوانهای پولدار با خودروهای لوکس‌شان بود. لامبورگینی، فراری و مرسدس بنز از جمله این ماشین‌ها بود. گروه Boy Racer متشکل از 15 نفر با خودروهای لوکس است که هر از گاهی به این کار یعنی رژه در خیابانها اقدام می‌کنند.

حدود 4 پلیس در صحنه بودند تا مردم را از خیابان دور نگهدارند و این خودروها بتوانند از خیایان عبور کنند. نکته جالب این است که با وجود اینکه چند خیابان با عبور این خودروها بسته شده بود اما پلیس با آنها همکاری کرده و مانع آنها نشد. همانگونه که در تصاویر می‌بینید مردم لندن برای دیدن این ماشین‌های لوکس صف کشیده‌اند و با آنها سلفی می‌گیرند.

 

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

 

 

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

 

 

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

 

 

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

 

 

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

 

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر

جولان بچه‌پولدارهای انگلیسی در خیابان‌های لندن +تصاویر