به گزارش افکارنیوز،

 دکتر "محمد العصیمی" عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم دینی در دانشگاه ام القرای عربستان، با صدور فتوایی قرارداد بستن یا فروش بازیکنانِ تیم ها را حرام کرد.

به نوشتۀ روزنامۀ عربستانیِ "الوطن" العصیمی ادعا کرد که همۀ علما بر حرام بودن ورودِ پول به مسابقات ورزشی، اتفاق نظر دارند.

وی همچنین افزود: فروش قراردادهای بازیکنان نیز اگر شغل یک شخص باشد، حرام است.

العصیمی سپس تشکیل کمیته ای دینی برای بررسی حکم شرعی درآمدهای فدراسیون های ورزشی عربستان را خواستار شد.

پیش از این نیز در سال گذشته، محمد صالح المنجد یکی دیگر از مفتیان سعودی، فتوایی صادر کرد که در آن شغل تحلیل گر ورزشی حرام اعلام شد.