به گزارش افکارنیوز،

 به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ؛ رشد اقتصادی آهسته در بسیاری از کشورهای اروپایی موجب شده است بسیاری از مردان جوان از تشکیل زندگی مستقل، محروم و توانایی استقلال و جدایی از والدین خود را نداشته باشند.

کرواسی بالاترین آمار مردان مجردی که با والدین خود زندگی می کنند را در میان کشورهای اروپایی دارد. 78 درصد مردان در کرواسی 18 تا 34 ساله هستند که همچنان با والدین خود زندگی می کنند. دانمارک پایین ترین آمار مردان مجردی که با والدین خود زندگی می کنند را در میان کشورهای اروپایی دارد.

اسلواکی نیز بالاترین آمار دختران مجردی که با والدین خود زندگی می کنند را در میان کشورهای اروپایی دارد. این در حالی است در فنلاند تنها 14 درصد دختران و زنان جوان با والدین خود زندگی می کنند.

این کشور اروپایی بالاترین آمار مردان مجرد را دارد+جدول