به گزارش افکارنیوز،

 با توجه به گستردگی تخریب ساختمان زندان و امنیتی ناحیه الزیدیه در بمباران و ادامه عملیات خارج ساختن افراد، احتمال افزایش تعداد قربانیان وجود دارد.

تعداد مجروحان این بمباران 38 نفر گزارش شده است.

بیشتر قربانیان این فاجعه انسانی، زندانیان اداره امنیتی الزیدیه هستند که هنگام بمباران تعداد آنان به 130 نفر می رسید.

هواپیماهای سعودی شامگاه یکشنبه در سه نوبت این محل را بمباران کردند.  

مراکز درمانی استان الحدیده ضمن درخواست کمک برای اهدای خون اعلام کردند که مجروحان این بمباران به بیمارستانهای نظامی و عمومی منتقل شدند.

رژیم سعودی که از فروردین ماه سال گذشته با کمک و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی به یمن حمله کرده است، در بیست ماه گذشته هزاران نفر از مردم بیگناه از جمله صدها زن و کودک را به قتل رسانده و هزاران نفر را مجروح کرده است.