به گزارش افکارنیوز،

 روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" تأکید کرد که ریچارد کوشنر 35 ساله، از شانس زیادی برای تصدی پست مشاور ارشد، و یا حقوقدان ویژه ترامپ در کاخ سفید برخوردار است.

در جریان کمپین های انتخاباتی، کوشنر یکی از مهمترین دستیاران دونالد ترامپ بشمار می رفت.

وال استریت ژورنال تاکید کرد: داماد ترامپ، زیاد دوست ندارد مقابل دوربین باشد و ترجیح می دهد پشت پرده فعالیت کند، تا جایگاه و قدرت خود را نزد ترامپ پس از پیروزی و راهیابی به کاخ سفید حفظ کند.

گفتنی است خانواده کوشنر به پرونده های فساد بسیاری متهم هستند و همین موضوع ممکن است مانع فعالیت رسمی او در کاخ سفید شود و شاید در نهایت به عنوان مشاورغیر رسمی ترامپ انتخاب شود.