به گزارش افکارنیوز،

روزنامه اکسترا بلادت دانمارک نوشت: دست کم 36 شهروند که مقامات دانمارک می دانند این کشور را به قصد پیوستن به داعش ترک کرده اند؛ همچنان حقوق و مستمری ویژه افراد بیکار دریافت می کنند.

این روزنامه با بیان اینکه 34 نفر از دفاتر شهرداری و دو تن دیگر از صندوق های ویژه دولت حقوق و مستمری دریافت کردند، تاکید کرد این اطلاعات را از وزارت اشتغال به دست آورده است.

دفاتر شهرداری و صندوقهای ویژه که از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردارند، خواستار بازگرداندن یارانه هایی شدند که به طرز نادرستی میان 36 شهروند داعشی توزیع شده است.

روشن نیست که این نهادها چگونه می خواهند یارانه هایی به ارزش 672000 کرون دانمارک (حدود 77.300 دلار) را پس بگیرند.

برخی مخالفان در کمیسیون اشتغال وابسته به پارلمان دانمارک از جمله کارستن هونگه از حزب خلق سوسیالیست از این وضعیت به خشم آمدند. هونگه گفت: این مساله کاملا محکوم شده است. زیرا می بایست برای دریافت یارانه، در بازار کار دانمارک حضور داشته باشی.

ترولز لوند بولسن وزیر اشتغال دانمارک وعده داد تدابیر لازم اتخاذ شود و گفت: این مساله غیرقابل قبول و ننگین است. اگر به سوریه سفر کردی تا در جنگ شرکت کنی و در صفوف داعش بجنگی؛ روشن است که حق دریافت یارانه دولت را نداری!

وی کم کاری دفاتر شهرداری و نیز دستگاه های امنیت دانمارک و سازمان اطلاعات را که درخصوص این مظنونان هشدار ندادند، علت این وضعیت شرم آور دانست.

بنا به برآوردهای سازمان اطلاعات دانمارک، دستکم 135 شهروند این کشور به گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه پیوسته اند و گمان می رود که دانمارک، پس از بلژیک دومین کشور اروپایی در اعزام تروریست به منطقه باشد.