به گزارش افکارنیوز،

 نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد 77 درصد مردم آمریکا نگرش مساعدی نسبت به ایران ندارند. 

مطابق این نظرسنجی که شرکت پژوهشی YouGov مترصد انجام آن بوده 44 درصد از شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که «آیا کشور زیر را دوست یا دشمن آمریکا می‌دانید» گزینه «دشمن» را انتخاب کرده‌اند. همچنین 30 درصد هم گفته‌اند که ایران را کشور «غیردوست» می‌دانند.

این در حالی است که تنها 13 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی YouGov کشور چین را دشمن و 38 درصد آن را «غیردوست» ارزیابی کرده‌اند.