به گزارش افکارنیوز،

 گروه تروریستی داعش در این ویدیوی جدید روحانیان عراقی و عرب را به زعم خود "مزدور" خواند و از پیروانش خواست تا آن ها را به قتل برسانند، سرببرند و در صدر اهداف خود قرار دهند.

داعش در این ویدیو، روحانیان عراقی و عرب را "دشمنان" خود توصیف کرد و خواهان "پاکسازی زمین از آن ها" شد.