به گزارش افکارنیوز،

کانال های آب رسانی رود فرات را به سمت کشتزارهای روستاهای شرق حلب منحرف کردند تا این روستاها را در آب غرق کنند.

هدفِ داعش از این کار، نابود کردن محصول کشاورزان، به منظور تحت فشار قرار دادن ارتش سوریه است تا عملیاتِ آزادسازی این مناطق را متوقف کند.

اما دولت سوریه به جای این که تسلیم این حیلۀ داعش شود، اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به محصول کشاورزان را در دستور کار قرار داده است.