به گزارش افکارنیوز،

آمار انتشار یافته در روزنامه "تایمز آف ایندیا" حاکی است در سال های 2001 تا 2015، «عشق» دلیل قطعی مرگ 38 هزار و 585 نفر بوده در حالی که اقدامات تروریستی، فقط جان  20 هزارغیر نظامی و نیروی امنیتی را گرفته است. 

دولت هند، علت خودکشی 79189 نفر را نیز مسائل عشقی می داند. آمارها هم چنین بیانگر این است که 260 هزار مورد آدم ربایی زنان به انگیزه ازدواج  نیز گزارش شده است. 

اوما چاکر اوارتی، استاد بازنشسته هندی، در این باره گفت: «برای پی بردن به این خشونت که نتیجۀ سلب آزادی اشخاص برای ازدواج است، باید جامعه مرد سالار و نظام طبقاتی را خوب درک کنیم». 

این آمارها نشان می دهد روزانه به طور متوسط 7 مورد آدم کشی، 14 مورد خودکشی و 47 مورد آدم ربایی رخ می دهد که بیشتر آن به دلیل فرار پسر و دختر عاشق، بدون موافقت خانواده هایشان است.