به گزارش افکارنیوز،

 بشار اسد تصریح کرد: "وقتی که درباره حمله ترکیه و نیروهای آمریکایی و تروریست ها صحبت می کنیم در واقع همه این ها یکی هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند. اداره و کنترل همه این جنگ ها به دست یک ارباب است که تمام این گروه ها را کنترل و هدایت می کند؛ لذا در شرایط فعلی، شکست تروریست ها در اولویت است".

رئیس جمهور سوریه خاطرنشان کرد: "با شکست تروریست ها، ارتش ترکیه و هر ارتش دیگری در عمل ضعیف می شوند. در واقع قدرت این طرف ها در وکلایشان است نه در ارتش خودشان. لذا وقتی که تروریست ها شکست بخورند، بیرون راندن این ارتش ها از جمله ترک ها هم بسیار ساده خواهد بود".

اسد در ادامه گف: "آنها باید خاک ما را ترک کنند ما از خاکمان دفاع می کنیم باید به جنگ آنها رفت".