به گزارش افکارنیوز،

 "محمد بن سلمان" اعلام کرد که در صورت کاهش دوبارۀ قیمتِ نفت، "بی شک، برنامۀ ریاضت اقتصادی را اجرا خواهیم کرد".

وی همچنین به برنامه ریزی مفصل برای فروش بخشی از شرکت آرامکو اشاره کرد که یکی از بزرگ ترین و مهم ترین بنیاد سرمایۀ عربستان به شمار می رود.

جانشین ولی عهد عربستان سپس با اقرار به وجود فساد در ادارۀ این کشور، متعهد شد که با فساد مبارزه کند.

گفتنی است که در پی سقوط بی سابقۀ قیمت نفت و ورود سعودی ها به جنگ پرهزینه علیه یمن، اقتصاد عربستان دستخوش تاثیرات منفی شدیدی قرار گرفت تا جایی که مسئولان سعودی در جست وجوی راه هایی جایگزین برای کاهش تکیه بر درآمد نفت برآمدند.