به گزارش افکارنیوز،

 پژوهشگران دانشگاه "سنت ماری" در لندن، دریافتند که 48.6 از ساکنان بریتانیا، "بی دین" هستند و شمار مسلمانان و هندوها در فاصله زمانی 1983 تا 2015 چهار برابر شده است.

بر پایۀ این پژوهش، منطقۀ جنوب شرقی بریتانیا و اسکاتلند، بیشترین تعداد بی دینان را در خود جای داده اند و شمار کسانی که از طایفۀ آنجلیکانی، برگشته و بی دین شده اند، 17.1 درصد است.

از سوی دیگر، روزنامۀ گاردین نوشت که از سال 1983 تا 2015، شمار مسیحیان از 55 درصد به 43 درصد کاهش یافته و در مقابل، شمار مسلمانان و هندوها چهار برابر شده است.

مرکز لندن، کانون متدینان در بریتانیا به شمار می رود و از 8 میلیون ساکن لندن، 13 درصد از آنان مسلمان هستند.

بر اساس اطلاعات سازمان ملی آمار انگلیس، از 65 میلیون نفر جمعیت بریتانیا، 3 میلیون تن، معادل 4 درصد، مسلمانند.

پیش از این مرکز آمریکایی "بیو" در ماه آوریل گذشته به این نتیجه رسیده بود که تا سال 2075، اسلام، بیشترین پیروان را در سراسر جهان خواهد داشت.