به گزارش افکارنیوز،

یک مفتی موریتانی به نام شیخ احمدو ولد لمرابط ولد حبیب الرحمن به تازگی بحث جنجال برانگیزی در یک ویژه برنامه رمضانی در تلویزیون رسمی این کشور به راه انداخته است.

وی در این برنامه با بررسی احکام ازدواج بین انسان و جن فتوای عجیبی را صادر کرد.

 

بر اساس این فتوا ازدواج جن مونث با انسان مذکر موردی ندارد اما انسان مونث و جن مذکر حرام است.

 

مفتی نامبرده همچنین در ادامه صحبتهایش به عنوان مهر تایید پای امام مالک یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت را نیز به میان کشید و صحبتهایی از این شخص مبنی بر موافقت با نظر او مطرح کرد.
وی گفت: به عنوان مثال از یک شخص که با چهار جن مونث ازدواج کرده نیز نام برد اما یادآور شد که مذهب امام احمد بن حنبل، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرده است.

 

گفتنی است؛ اکثر جمعیت موریتانی سنی و مثل دیگر کشورهای مغرب عربی دنباله روی مذهب مالک بن انس هستند.

 

فتوای عجیب یک مفتی درباره ازدواج انسان و جن!

 

فتوای عجیب یک مفتی درباره ازدواج انسان و جن!

 

 

فتوای عجیب یک مفتی درباره ازدواج انسان و جن!