به گزارش افکارنیوز،

محمد نعیم و دو برادر دیگرش (عمرخیام و عبدالله) هدایت گروه تروریستی مائوته وابسته به داعش را در فیلیپین بر عهده دارند.

به گفته نیروهای امنیتی فیلیپین، چهار برادر دیگر آنها نیز در اشغال شهر ماراوی مشارکت دارند.
گروه تروریستی مائوته از ماه گذشته شهر ماراوی را در جنوب فیلیپین به اشغال خود درآورده و هزاران نفر را آوارده کرده اند.
در حال حاضر، ارتش آمریکا بخشی از نیروهای ویژه خود را برای پشتیبانی از عملیات آزادسازی ماراوی به فیلیپین اعزام کرده است.