به گزارش افکارنیوز،

 المصری الیوم در گزارش امروز خود نوشت: با پول اعراب به جنگ عراق رفتند و با این پول، عراق ویران شد.

این روزنامه تاکید کرد: بالاخره یک روز گروه تروریستی داعش نابود و عراق آزاد خواهد شد و پرچم این کشور در سراسر خاکش به اهتزاز در خواهد آمد.. روزی فرا خواهد رسید که پیروزی بزرگ را تبریک بگوییم.

المصری الیوم خاطرنشان کرد: امروز فقط به عراق به خاطر پیروزی در موصل تبریک می گوییم و از سقوط داعش در این شهر که مرکز تروریسم شده بود، شادمان هستیم.