به گزارش افکارنیوز،

دونالد ترامپ وارد دویستمین روز ریاست جمهوری خود شده اما از منظر اعلام نامزدی و گرفتن تاییدیه افراد مد نظرش برای پستهای دولت، عقب‌تر از روسای جمهوری پیشین است.

به گزارش این شبکه، هر دولت جدید در آمریکا باید حدود چهار هزار پست و منصب را در دولت پر کند. بیش از 1200 منصب در دولت به تاییدیه مجلس سنا نیاز دارد.

تا تاریخ چهارم آگوست(13 مرداد) ترامپ 277 نفر را برای پستهای کلیدی نامزد کرده و 124 تن از این تعداد تاییدیه سنا را اخذ کردند و البته 8 نفر هم از نامزدی انصراف دادند.

موسسه «مشارکت برای خدمات عمومی» در گزارشی تاکید کرده که در مناصب قوه اجرایی تعداد 577 منصب به طور خاص، مهم و حیاتی هستند و ترامپ توانسته تنها یک پنجم این مناصب مهم را از افراد پر کند.

این در حالی است که قیاس عملکرد ترامپ با روسای جمهور پیشین درباره پر کردن مناصب دولتی نشان می‌دهد که او عقب افتاده است.

اوباما توانسته بود در مدت زمانی مشابه با ترامپ، 433 نفر را نامزد کند و تاییدیه 310 نفر را بگیرد. این رقم برای جورج بوش پسر، 414 نامزد و گرفتن تاییدیه 294 نفر بوده است.

بیل کلینتون هم در همان مدت مشابه، 345 نفر را نامزد کرد و تاییدیه نامزدی 252 تن را گرفته بود.

کاخ سفید درباره علت طولانی شدن روند پر شدن مشاغل دولتی در دولت ترامپ، دموکرات‌ها را مقصر خوانده؛ دموکراتهایی که اقلیت سنا در دست آنها است.