به گزارش افکارنیوز،

 مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک سخنرانی تاکید کرد که مساله ایران یکی از موضوعات بین سازمانی در شورای امنیت ملی آمریکا است که نتیجه آن اواخر هفته اعلام خواهد شد.

 

 مک مستر در ابتدای صحبتهای خود تاکید کرد که بسیاری از مشکلات و مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا نیاز به قوانین جدید دارند.

وی با اشاره به اینکه مقامات زیادی تحت آژانسهای مختلف در شورای امنیت ملی متمرکز شده‌اند گفت که در دولت ترامپ وظیفه شورای امنیت ملی بین سازمانهای مختلف تقسیم شده است.

مک مستر با تعریف از هنری کیسینجر تاکید کرد که فقط اگر هنری کیسینجر باشید نیازی به مشاوران زیادی ندارید.

وی "مساله ایران" را یک نمونه از مسائل شورای امنیت ملی که بین بین سازمانهای مختلف روی آن کار و بررسی صورت گرفته خواند و گفت که نتیجه این همکاری و همگرایی بین سازمانی را اواخر هفته خواهید شنید. 

کیسینجر نیز درباره مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که به دلیل اینکه کنگره در زمینه شورای امنیت ملی دارای کنترل زیادی است این بخش تا حدودی در حاشیه مانده است.

استراتژیست برجسته آمریکایی همچنین از عمومی شدن مسائل مرتبط با شورای امنیت ملی آمریکا انتقاد کرد و افزود: بحثهای علنی منجر به بحثهای بی پایان خواهد شد درحالیکه نتایج تاریخی معمولا از دیپلماسی مخفیانه حاصل می‌شود.

مک مستر نیز در این زمینه تاکید کرد که یکی از چالشهای اصلی امنیت ملی آمریکا طی سالهای اخیر مساله نشست اطلاعات و تصمیمات آن بوده است.

کیسینجر همچنین با اشاره به گسترش تکنولوژیها و بروز مخاطرات جدید در عرصه جهانی تاکید کرد که آمریکا باید دیدگاه استراتژیک خود را گسترش بدهد. 

ژنرال مک مستر در ادامه این نشست اضافه کرد؛ دونالد ترامپ دستور داده است که رویکردمان به چالشهای امنیت ملی از دیدگاه رئالیسم عملگرایانه باشد.

وی افزود: شورای امنیت ملی اکنون بر صلح و توسعه نفوذ آمریکا از طریق قدرت متمرکز است.