به گزارش افکارنیوز،

 گزارش جدید اف بی آی که از اطلاعات ارائه شده توسط نهادهای اجرای قانون گردآوری شده حاکی از آن است که در سال 2016 میلادی بیش از 6121 مورد حادثه در آمریکا رخ داده است که این رقم نسبت به 5850 حادثه و جرم و جنایت در سال 2015 میلادی با رشد 4.6 درصدی روبرو شده است.

بیش از نیمی از این اتفاقات و حوادث با انگیزه های نژادی، قومی و قبیله ای بوده است. تجزیه و تحلیل 6063 مورد از این حوادث که شامل 7509 قربانی بوده نشان می دهد که 21 درصد این اتفاقات به خاطر مسائل مذهبی و دینی رخ داده است، که دومین عامل و انگیزه جرم و جنایت در آمریکا پس از مسائل نژادی و قومی بوده است.

مسلمانان و یهودیان هدف بیشترین جرم و جنایات در آمریکا قرار گرفته اند. احساسات ضد یهودی 55 درصد و احساسات ضد مسلمانان 25 درصد انگیزه های اصلی جرم و جنایت در آمریکا را تشکیل داده و یهودیان بزرگترین گروهی بوده اند که در آمریکا هدف قرار گرفته اند.

این آمارها مطابق با شکایت های جامعه مسلمانان آمریکا است که اعلام کرده مسلمانان بیشتری طی ماه های گذشته هدف حملات و جرم و جنایت در این کشور قرار گرفته اند. گسترش اسلام هراسی تاثیر زیادی در این مساله داشته است.