به گزارش افکارنیوز،

مدیر سرویس مبارزه با پولشوئی و حمایت مالی از تروریسم در وزارت کشور فرانسه اعلام کرد : حدود 150 تا 200 " اسپانسر مخفی" در لبنان و ترکیه برای داعش پول جمع می کنند. 

دال هنگام ارائه گزارشی درباره حمایت مالی از تروریسم، در میان خبرنگاران گفت : اسپانسرهای مخفی برای اینکه داعش به فعالیت های خود ادامه بدهد ، برای این گروه پول جمع می کنند و می فرستند.

دال افزود : داعش بیش از پیش به حمایت هالی مالی خارجی چشم دوخته است . 

دال اعلام کرد که داعش درپی از دست دادن مناطق تحت تصرف خود در سوریه و عراق ، دیگر نمی تواند با غارت دارائی ها و اموال دولتی و عمومی یا باج گیری از مردم هزینه های خود را تأمین کند لذا تلاش می کند که با کمک اسپانسرهای خارجی خود بخشی از هزینه هایش را تأمین کند. 

در این گزارش آمده است : داعش از سازمان های بشردوستانه و فرهنگی نیز کمک هالی مالی دریافت می کرده است .