به گزارش افکارنیوز،

سعد معن سخنگوی قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق اعلام کرد که وی ریاست نشست با هیات اقلیم کردستان عراق را بر عهده داشت.

وی در ادامه افزود: کریم سنجاری وزیر داخلی اقلیم کردستان عراق ریاست هیات کرد را بر عهده داشت و نشست میان دو طرف سازنده و نتیجه بخش بود.

معن هم چنین تاکید کرد: در این نشست ما شاهد نوعی تفاهم و انسجام میان دو طرف بودیم. اعضای هیات کرد نسبت به اجرای قانون اساسی کشور و قوانین موجود تاکید داشتند.

وی در ادامه افزود: دلیل افزایش برخی مشکلات عدم وجود ارتباط میان افراد است و قرار است روز دوشنبه نشست مهمی در این خصوص برگزار شود.

هیات اقلیم کردستان عراق برای دیدار با مقامات این کشور روز شنبه وارد بغداد شد تا در خصوص مسائل فیما بین از جمله اداره گذرگاه های مرزی رایزنی کند.