حواشی مسابقه زیبایی شترها در عربستان

دوازده شتر به دلیل استفاده از بوتاکس از حضور در مسابقه زیبایی شتر‌ها در عربستان محروم شدند. هر ساله مسابقه زیبایی شترها در عربستان برگزار می شود و شرکت کنندگان برای رسیدن به جایزه 57 میلیون دلاری دست به تقلب می زنند. بنابراین در حکمی جدید اعلام شد شترهایی که به لب آنها تزریق شده باشد، برخی از نقاط بدن آنها رنگ شده باشد یا در حالت طبیعی آنها تغییراتی ایجاد شده باشد اجازه شرکت در این رقابت را ندارند.