به گزارش افکارنیوز،

خورن مارمولک توسط نظامیان آمریکایی

خورن مارمولک توسط نظامیان آمریکایی

خوردن خون مار کبری

خوردن خون مار کبری

تمرینات نظامی «کبرا طلا»

تمرینات نظامی «کبرا طلا»

بزرگترین رزمایش نظامی چندجانبه در آسیا‎

بزرگترین رزمایش نظامی چندجانبه در آسیا‎

خوردن هزارپا در طول این دوره نظامی

خوردن هزارپا در طول این دوره نظامی

تفنگداران دریایی آمریکا طی تمرینات کبرا طلا در تایلند

تفنگداران دریایی آمریکا طی تمرینات کبرا طلا در تایلند

بیش از 11000 شرکت کننده از 29 کشور در این دوره شرکت می‌کنند

بیش از 11000 شرکت کننده از 29 کشور در این دوره شرکت می‌کنند

تفنگداران دریایی آمریکا و کره جنوبی با سبزیجات و میوه های محلی آشنا می‌شوند

تفنگداران دریایی آمریکا و کره جنوبی با سبزیجات و میوه های محلی آشنا می‌شوند

این دوره طی 10روز برگزار می‌شود

این دوره طی 10روز برگزار می‌شود

نظامیان کره جنوبی حاضر در این دوره

نظامیان کره جنوبی حاضر در این دوره

خوردن خون مار کبری

خوردن خون مار کبری

 تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است

تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است

نظامیان در این دوره علاوه بر آموزش سنتی در تمرینات مانند تیراندازی و بقا در جنگل نیز شرکت می‌کنند

نظامیان در این دوره علاوه بر آموزش سنتی در تمرینات مانند تیراندازی و بقا در جنگل نیز شرکت می‌کنند

تمرینات نظامی «کبرا طلا»

تمرینات نظامی «کبرا طلا»

مربی نظامی ارتش تایلند در طول تمرینات کبرا طلا

مربی نظامی ارتش تایلند در طول تمرینات کبرا طلا